no-img
طرح 20

می 2018 | طرح 20


طرح 20

مطالب

آرشیو می 2018 | طرح 20
ZIP
طرح لایه باز تراکت تبلیغاتی کافی شاپ
5000 تومان

طرح لایه باز تراکت تبلیغاتی کافی شاپ


این طرح لایه باز تراکت کافی شاپ، تراکت قهوه، تراکت کافی شاپ و آبمیوه بستنی می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 472   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
طرح تراکت لایه باز استخر و آموزش شنا
5000 تومان

طرح تراکت لایه باز استخر و آموزش شنا


این طرح لایه باز تراکت آموزش شنا، تراکت رنگی شنا، تراکت استخر، تراکت آب درمانی، تراکت آموزش شنا کودکان، تراکت مجموعه تفریحی آبی می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 140   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
دانلود طرح لایه باز بنر شهادت امام علی (ع)
5000 تومان

دانلود طرح لایه باز بنر شهادت امام علی (ع)


این طرح لایه باز بنر شهادت امام علی (ع)، بنر افقی شهادت امام علی (ع)، بنر شب قدر می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 174   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
طرح لایه باز بنر شب قدر و شهادت امام علی (ع)
5000 تومان

طرح لایه باز بنر شب قدر و شهادت امام علی (ع)


این طرح لایه باز بنر شهادت امام علی (ع)، بنر افقی شهادت امام علی (ع)، بنر شب قدر می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 90   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
لایه باز طرح تراکت ریسو باشگاه ورزشی بانوان
4000 تومان

لایه باز طرح تراکت ریسو باشگاه ورزشی بانوان


این طرح لایه باز تراکت ریسو باشگاه ورزشی، تراکت ریسو ایروبیک، تراکت سالن ورزشی، تراکت ورزش بانوان می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 594   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
طرح تراکت لایه باز باشگاه بدنسازی
5000 تومان

طرح تراکت لایه باز باشگاه بدنسازی


این طرح لایه باز تراکت باشگاه بدنسازی، تراکت سالن ورزشی، تراکت ورزشی، تراکت باشگاه پرورش اندام، تراکت سالن فرهنگی ورزشی، تراکت آموزش فوتبال و والیبال، آگهی تبلیغاتی ورزشی، تراکت کلاس ورزشی تابستانی می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 166   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
دانلود طرح لایه باز تراکت ریسو لبنیات محلی
4000 تومان

دانلود طرح لایه باز تراکت ریسو لبنیات محلی


این طرح لایه باز تراکت ریسو لبنیاتی، تراکت فروشگاه لبنیات، تراکت ریسو فراورده های شیر، آگهی تبلیغاتی ریسو لبنیات  می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 139   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
طرح لایه باز تراکت ریسو لبنیاتی
4000 تومان

طرح لایه باز تراکت ریسو لبنیاتی


این طرح لایه باز تراکت ریسو لبنیاتی، تراکت فروشگاه لبنیات، تراکت ریسو فراورده های شیر، آگهی تبلیغاتی ریسو لبنیات  می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 162   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
لایه باز طرح تراکت ریسو کافی شاپ
4000 تومان

لایه باز طرح تراکت ریسو کافی شاپ


این طرح لایه باز تراکت ریسو کافی شاپ، تراکت قهوه، تراکت ریسو کافی شاپ و آبمیوه بستنی  می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 385   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
لایه باز بنر شبهای قدر و شهادت امام علی (ع)
5000 تومان

لایه باز بنر شبهای قدر و شهادت امام علی (ع)


این طرح لایه باز بنر شهادت امام علی (ع)، بنر افقی شهادت امام علی (ع)، بنر شب قدر می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 82   نویسنده : کامبیز راد
ZIP
طرح بنر شهادت امام علی (ع) و شب قدر
5000 تومان

طرح بنر شهادت امام علی (ع) و شب قدر


این طرح لایه باز بنر شهادت امام علی (ع)، بنر استند شهادت امام علی (ع)، بنر شب قدر می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 90   نویسنده : کامبیز راد
ZIP
طرح لایه باز تراکت ریسو آموزش شنا
4000 تومان

طرح لایه باز تراکت ریسو آموزش شنا


این طرح لایه باز تراکت ریسو آموزش شنا، تراکت ریسو شنا، تراکت آموزش شنا، تراکت مدرسه  می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 125   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
طرح لایه باز تراکت ریسو باشگاه بدنسازی
4000 تومان

طرح لایه باز تراکت ریسو باشگاه بدنسازی


این طرح لایه باز تراکت ریسو باشگاه بدنسازی، تراکت باشگاه بدنسازی، باشگاه بدنسازی می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده است. برای استفاده از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 240   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
طرح لایه باز ریسو باشگاه فرهنگی ورزشی
4000 تومان

طرح لایه باز ریسو باشگاه فرهنگی ورزشی


این طرح لایه باز تراکت ریسو آموزش فوتبال، تراکت ریسو ورزشی، تراکت آموزش فوتبال، تراکت مدرسه فوتبال می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 248   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
دانلود طرح بنر افقی برترین های مدرسه
5000 تومان

دانلود طرح بنر افقی برترین های مدرسه


این طرح لایه باز بنر برترین های مدرسه، بنر دانش آموزان برتر، بنر مدرسه، بنر شاگردان نمونه می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۸ / ارد / ۱۳۹۷   بازدید : 465   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
دانلود طرح لایه باز کارت تبریک عروسی
4000 تومان

دانلود طرح لایه باز کارت تبریک عروسی


این طرح لایه باز کارت تبریک مرتبط با مشاغل عروسی، مراسم ازدواج، مراسم عروسی می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده است. برای استفاده از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۸ / ارد / ۱۳۹۷   بازدید : 271   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
طرح جدید و لایه باز آگهی ترحیم پدر
5000 تومان

طرح جدید و لایه باز آگهی ترحیم پدر


این طرح لایه باز اعلامیه ترحیم مرتبط با آگهی فوت،آگهی تسلیت ،فوت پدر، فوت مادر، فوت جوان ناکام، فوت فرزند، اعلامیه تسلیت می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۸ / ارد / ۱۳۹۷   بازدید : 337   نویسنده : کامبیز راد
ZIP
دانلود طرح لایه باز آگهی ترحیم چهلم پدر
5000 تومان

دانلود طرح لایه باز آگهی ترحیم چهلم پدر


این طرح لایه باز اعلامیه ترحیم مرتبط با آگهی فوت،آگهی تسلیت ،فوت پدر، فوت مادر، فوت جوان ناکام، فوت فرزند، اعلامیه تسلیت می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۸ / ارد / ۱۳۹۷   بازدید : 314   نویسنده : کامبیز راد