no-img
طرح 20

آگوست 2018 | طرح 20


طرح 20

مطالب

آرشیو آگوست 2018 | طرح 20
ZIP
طرح وکتور انواع مختلف ریسه های رنگی زیبا
3000 تومان

طرح وکتور انواع مختلف ریسه های رنگی زیبا


طرح های وکتور به طرح های برداری گفته می شود که با افزایش اندازه آنها کیفیت آن کاهش پیدا نمی کند . بنابراین از تصاویر وکتور می توانید در کوچکترین طرح ها تا بزرگترین بنرها استفاده نمائید این طرح لایه باز وکتور مرتبط با ریسه جشن، ریسه های رنگی، وکتور ریسه های زیبا، وکتور ریسه های جشن، وکتور ریسه رنگی می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهر / ۱۳۹۷   بازدید : 436   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
دانلود طرح وکتور پاشش و ریزش رنگها
3000 تومان

دانلود طرح وکتور پاشش و ریزش رنگها


طرح های وکتور به طرح های برداری گفته می شود که با افزایش اندازه آنها کیفیت آن کاهش پیدا نمی کند . بنابراین از تصاویر وکتور می توانید در کوچکترین طرح ها تا بزرگترین بنرها استفاده نمائید این طرح لایه باز وکتور مرتبط با پاشش رنگ، وکتور پاشش و ریزش رنگها، وکتور رنگها، وکتور پاشیدن رنگها می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهر / ۱۳۹۷   بازدید : 300   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
طرح وکتور متن تولدت مبارک و کادوها
3000 تومان

طرح وکتور متن تولدت مبارک و کادوها


طرح های وکتور به طرح های برداری گفته می شود که با افزایش اندازه آنها کیفیت آن کاهش پیدا نمی کند . بنابراین از تصاویر وکتور می توانید در کوچکترین طرح ها تا بزرگترین بنرها استفاده نمائید این طرح لایه باز وکتور مرتبط با متن تولدت مبارک، تولدت مبارک و کادو، وکتور کادو تولد، وکتور تولدت مبارک و کادو می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهر / ۱۳۹۷   بازدید : 301   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
دانلود طرح وکتور قلب ها
3000 تومان

دانلود طرح وکتور قلب ها


طرح های وکتور به طرح های برداری گفته می شود که با افزایش اندازه آنها کیفیت آن کاهش پیدا نمی کند . بنابراین از تصاویر وکتور می توانید در کوچکترین طرح ها تا بزرگترین بنرها استفاده نمائید این طرح لایه باز وکتور مرتبط با قلب ها، قلب های بادکنکی، قلب های نقاشی شده، وکتور قلب، وکتور قلب های نقاشی می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهر / ۱۳۹۷   بازدید : 174   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
طرح وکتور قاب و برچسب متن اوریگامی
3000 تومان

طرح وکتور قاب و برچسب متن اوریگامی


طرح های وکتور به طرح های برداری گفته می شود که با افزایش اندازه آنها کیفیت آن کاهش پیدا نمی کند . بنابراین از تصاویر وکتور می توانید در کوچکترین طرح ها تا بزرگترین بنرها استفاده نمائید این طرح لایه باز وکتور مرتبط با قاب مستطیل، قاب متن وکتور، قاب اوریگامی، وکتور برچسب متن اوریگامی، وکتور قاب متن، وکتور برچسب متن اوریگامی می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهر / ۱۳۹۷   بازدید : 334   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
دانلود طرح وکتور برچسب متن یا قاب متن اوریگامی
3000 تومان

دانلود طرح وکتور برچسب متن یا قاب متن اوریگامی


طرح های وکتور به طرح های برداری گفته می شود که با افزایش اندازه آنها کیفیت آن کاهش پیدا نمی کند . بنابراین از تصاویر وکتور می توانید در کوچکترین طرح ها تا بزرگترین بنرها استفاده نمائید این طرح لایه باز وکتور مرتبط با قاب متن، برچسب رنگی، برچسب اوریگامی، قاب متن اوریگامی، وکتور قاب متن، وکتور برچسب متن اوریگامی می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهر / ۱۳۹۷   بازدید : 338   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
طرح وکتور قاب متن صورتی با گلهای رز
3000 تومان

طرح وکتور قاب متن صورتی با گلهای رز


طرح های وکتور به طرح های برداری گفته می شود که با افزایش اندازه آنها کیفیت آن کاهش پیدا نمی کند . بنابراین از تصاویر وکتور می توانید در کوچکترین طرح ها تا بزرگترین بنرها استفاده نمائید این طرح لایه باز وکتور مرتبط با قاب گلدار، قاب صورتی گل و بوته، وکتور قاب گل و بوته، وکتور برچسب گلدار، وکتور برجسب متن، وکتور قاب متن می باشد که بر اساس روانشناسی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهر / ۱۳۹۷   بازدید : 327   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
دانلود طرح وکتور برچسب یا قاب متن گلدار
3000 تومان

دانلود طرح وکتور برچسب یا قاب متن گلدار


طرح های وکتور به طرح های برداری گفته می شود که با افزایش اندازه آنها کیفیت آن کاهش پیدا نمی کند . بنابراین از تصاویر وکتور می توانید در کوچکترین طرح ها تا بزرگترین بنرها استفاده نمائید این طرح لایه باز وکتور مرتبط با قاب گلدار، قاب گرد گل و بوته، وکتور قاب گل و بوته، وکتور برچسب گلدار، وکتور برجسب متن، وکتور قاب متن می باشد که بر اساس روانشناسی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / شهر / ۱۳۹۷   بازدید : 325   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
طرح وکتور حاشیه ساده تک رنگ
3000 تومان

طرح وکتور حاشیه ساده تک رنگ


طرح های وکتور به طرح های برداری گفته می شود که با افزایش اندازه آنها کیفیت آن کاهش پیدا نمی کند . بنابراین از تصاویر وکتور می توانید در کوچکترین طرح ها تا بزرگترین بنرها استفاده نمائید این طرح لایه باز وکتور مرتبط با حاشیه مشکی، حاشیه گل و بوته، وکتور حاشیه مشکی می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / شهر / ۱۳۹۷   بازدید : 690   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
طرح وکتور حاشیه مربع گل و بوته تک رنگ
4000 تومان

طرح وکتور حاشیه مربع گل و بوته تک رنگ


طرح های وکتور به طرح های برداری گفته می شود که با افزایش اندازه آنها کیفیت آن کاهش پیدا نمی کند . بنابراین از تصاویر وکتور می توانید در کوچکترین طرح ها تا بزرگترین بنرها استفاده نمائید این طرح لایه باز وکتور مرتبط با حاشیه گل و بوته، حاشیه گلدار، قاب حاشیه، وکتور حاشیه گل و بوته، وکتور حاشیه می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / شهر / ۱۳۹۷   بازدید : 1109   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
دانلود طرح وکتور قاب گرد گلدار
3000 تومان

دانلود طرح وکتور قاب گرد گلدار


طرح های وکتور به طرح های برداری گفته می شود که با افزایش اندازه آنها کیفیت آن کاهش پیدا نمی کند . بنابراین از تصاویر وکتور می توانید در کوچکترین طرح ها تا بزرگترین بنرها استفاده نمائید این طرح لایه باز وکتور مرتبط با قاب گلدار، قاب گرد گل و بوته، وکتور قاب گرد، وکتور قاب گرد گل و بوته می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / شهر / ۱۳۹۷   بازدید : 219   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
طرح وکتور بادکنک های جشن تولد
3000 تومان

طرح وکتور بادکنک های جشن تولد


طرح های وکتور به طرح های برداری گفته می شود که با افزایش اندازه آنها کیفیت آن کاهش پیدا نمی کند . بنابراین از تصاویر وکتور می توانید در کوچکترین طرح ها تا بزرگترین بنرها استفاده نمائید این طرح لایه باز وکتور مرتبط با بادکنک، وکتور طرح بادکنک، وکتور بادکنک جشن می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. وکتور [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / شهر / ۱۳۹۷   بازدید : 248   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
لایه باز وکتور طرح بادکنک تولد
3000 تومان

لایه باز وکتور طرح بادکنک تولد


طرح های وکتور به طرح های برداری گفته می شود که با افزایش اندازه آنها کیفیت آن کاهش پیدا نمی کند . بنابراین از تصاویر وکتور می توانید در کوچکترین طرح ها تا بزرگترین بنرها استفاده نمائید این طرح لایه باز وکتور مرتبط با بادکنک، بادکنک تولد، وکتور بادکنک تولد می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. وکتور های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / شهر / ۱۳۹۷   بازدید : 292   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
دانلود طرح لایه باز تراکت خدمات ساختمانی
5000 تومان

دانلود طرح لایه باز تراکت خدمات ساختمانی


این طرح لایه باز تراکت خدمات ساختمانی، تراکت پیمانکاری ساختمان، تراکت تعمیرات ساختمان، تراکت لوله کشی ساختمان، تراکت گچ کاری، تراکت نقاشی ساختمان می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / شهر / ۱۳۹۷   بازدید : 125   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
طرح لایه باز تراکت بیمه پارسیان
5000 تومان

طرح لایه باز تراکت بیمه پارسیان


این طرح لایه باز تراکت نمایندگی بیمه پارسیان، تراکت بیمه پارسیان، تراکت شرکت بیمه پارسیان، آگهی تبلیغاتی بیمه پارسیان، تراکت ریسو بیمه می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / شهر / ۱۳۹۷   بازدید : 296   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
لایه باز طرح تراکت بیمه ایران
5000 تومان

لایه باز طرح تراکت بیمه ایران


این طرح لایه باز تراکت نمایندگی بیمه ایران، تراکت بیمه ایران، تراکت شرکت بیمه ایران، آگهی تبلیغاتی بیمه ایران، تراکت ریسو بیمه می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / شهر / ۱۳۹۷   بازدید : 325   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
دانلود طرح لایه باز کارت شناسایی ورزشی
5000 تومان

دانلود طرح لایه باز کارت شناسایی ورزشی


این طرح لایه باز کارت شناسایی ورزشی، کارت شناسایی هیئت کشتی، کارت پرسنلی، کارت شناسایی شرکت، کارت شناسایی سازمانی می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / مرد / ۱۳۹۷   بازدید : 334   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
دانلود طرح لایه باز کارت شناسایی آموزشگاه زبان
4000 تومان

دانلود طرح لایه باز کارت شناسایی آموزشگاه زبان


این طرح لایه باز کارت شناسایی آموزشگاه، کارت آموزشگاه زبان، کارت پرسنلی، کارت شناسایی شرکت، کارت شناسایی سازمانی می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / مرد / ۱۳۹۷   بازدید : 84   نویسنده : احمد آقازاده