no-img
طرح 20

دسامبر 2017 | طرح 20


طرح 20

مطالب

آرشیو دسامبر 2017 | طرح 20
ZIP
طرح لایه باز قبض رسید سالن زیبایی
4000 تومان

طرح لایه باز قبض رسید سالن زیبایی


این طرح لایه باز قبض فروش رنگی آرایشگاه، قبض آرایشگاه، قبض رسید وجه آرایشگاه، قبض وصول آرایشگاه می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / دی / ۱۳۹۶   بازدید : 227   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
لایه باز طرح بنر داربستی حلالم کنید
5000 تومان

لایه باز طرح بنر داربستی حلالم کنید


این طرح لایه باز بنر عمودی حلالم کنید، بنر افقی تسلیت ، بنر تسلیت، تسلیت به بازماندگان ، عرض همدردی ، عرض تسلیت به خانواده معزا می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / دی / ۱۳۹۶   بازدید : 634   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
طرح قبض رسید وجه سالن آرایشی زنانه
4000 تومان

طرح قبض رسید وجه سالن آرایشی زنانه


این طرح لایه باز قبض فروش رنگی آرایشگاه، قبض آرایشگاه، قبض رسید وجه آرایشگاه، قبض وصول آرایشگاه می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / دی / ۱۳۹۶   بازدید : 982   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
دانلود طرح لایه باز قبض ریسو آرایشگاه زنانه
4000 تومان

دانلود طرح لایه باز قبض ریسو آرایشگاه زنانه


این طرح لایه باز قبض فروش رنگی آرایشگاه، قبض ریسو آرایشگاه، قبض رسید وجه آرایشگاه، قبض وصول آرایشگاه می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / دی / ۱۳۹۶   بازدید : 1079   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
طرح لایه باز بنر استند ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر
4000 تومان

طرح لایه باز بنر استند ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر


این طرح لایه باز بنر استند ولادت حضرت معصومه (س)، بنر استند روز دختر، بنر استند هفته کرامت می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده است. برای استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / دی / ۱۳۹۶   بازدید : 116   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
لایه باز طرح بنر استند ولادت حضرت معصومه (س)
4000 تومان

لایه باز طرح بنر استند ولادت حضرت معصومه (س)


این طرح لایه باز بنر استند ولادت حضرت معصومه (س)، بنر استند روز دختر، بنر استند هفته کرامت می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده است. برای استفاده از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / دی / ۱۳۹۶   بازدید : 171   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
بنر استند لایه باز ولادت امام عسگری (ع)
5000 تومان

بنر استند لایه باز ولادت امام عسگری (ع)


این طرح لایه باز بنر استند ولادت امام حسن عسگری (ع)، استند تولد پدر امام زمان (عج) می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / دی / ۱۳۹۶   بازدید : 244   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
طرح بنر ولادت امام حسن عسگری (ع)
4000 تومان

طرح بنر ولادت امام حسن عسگری (ع)


این طرح لایه باز بنر استند ولادت امام حسن عسگری (ع)، استند تولد پدر امام زمان (عج) می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / دی / ۱۳۹۶   بازدید : 143   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
بنر استند ولادت امام حسن عسگری (ع)
5000 تومان

بنر استند ولادت امام حسن عسگری (ع)


این طرح لایه باز بنر استند ولادت امام حسن عسگری (ع)، استند تولد پدر امام زمان (عج) می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / دی / ۱۳۹۶   بازدید : 175   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
طرح لایه باز تراکت ریسو سالن زیبایی
4000 تومان

طرح لایه باز تراکت ریسو سالن زیبایی


این طرح لایه باز تراکت ریسو آرایشگاه زنانه، تراکت سالن زیبایی، تراکت ریسو سالن آرایشی زنانه، تراکت زیباکده می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / دی / ۱۳۹۶   بازدید : 665   نویسنده : کامبیز راد
ZIP
بنر لایه باز ولادت امام حسن عسگری (ع)
5000 تومان

بنر لایه باز ولادت امام حسن عسگری (ع)


این طرح لایه باز بنر ولادت امام حسن عسگری (ع)، تولد پدر امام زمان (عج) می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده است. برای استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / دی / ۱۳۹۶   بازدید : 164   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
طرح لایه باز بنر ولادت حسن عسگری (ع)
5000 تومان

طرح لایه باز بنر ولادت حسن عسگری (ع)


این طرح لایه باز بنر ولادت امام حسن عسگری (ع)، تولد پدر امام زمان (عج) می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده است. برای استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / دی / ۱۳۹۶   بازدید : 254   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
طرح بنر ولادت امام حسن عسگری (ع)
5000 تومان

طرح بنر ولادت امام حسن عسگری (ع)


این طرح لایه باز بنر ولادت امام حسن عسگری (ع)، تولد پدر امام زمان (عج) می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده است. برای استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / دی / ۱۳۹۶   بازدید : 124   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
بنر ولادت حضرت امام حسن عسگری (ع)
5000 تومان

بنر ولادت حضرت امام حسن عسگری (ع)


این طرح لایه باز بنر ولادت امام حسن عسگری (ع)، تولد پدر امام زمان (عج) می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده است. برای استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / دی / ۱۳۹۶   بازدید : 145   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
طرح لایه باز بنر ولادت امام حسن عسگری (ع)
5000 تومان

طرح لایه باز بنر ولادت امام حسن عسگری (ع)


این طرح لایه باز بنر ولادت امام حسن عسگری (ع)، تولد پدر امام زمان (عج) می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج گردیده است. برای استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / دی / ۱۳۹۶   بازدید : 185   نویسنده : حلیمه صبری
ZIP
دانلود طرح لایه باز تراکت دوربین مداربسته
4000 تومان

دانلود طرح لایه باز تراکت دوربین مداربسته


این طرح لایه باز تراکت رنگی دوربین مداربسته، تراکت درب های اتوماتیک، آگهی رنگی دوربین مداربسته، تراکت سیستم های حفاظتی و امنیتی می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / دی / ۱۳۹۶   بازدید : 469   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
طرح لایه باز تراکت ریسو آرایشگاه زنانه
4000 تومان

طرح لایه باز تراکت ریسو آرایشگاه زنانه


این طرح لایه باز تراکت ریسو آرایشگاه زنانه، تراکت سالن زیبایی، تراکت ریسو سالن آرایشی زنانه، تراکت زیباکده می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / دی / ۱۳۹۶   بازدید : 576   نویسنده : احمد آقازاده
ZIP
دانلود طرح لایه باز تراکت آرایشگاه زنانه
5000 تومان

دانلود طرح لایه باز تراکت آرایشگاه زنانه


این طرح لایه باز تراکت رنگی آرایشگاه زنانه، تراکت سالن زیبایی، تراکت تکرو رنگی آرایشگاه زنانه، تراکت زیباکده می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها و همچنین تکنیک های جدید روانشناسی تبلیغات روز دنیا طراحی شده است. طرح لایه باز موجود در سایت طرح ۲۰ ( طرح بیست ) ، به دلیل کاهش حجم با فرمت TIFF ( لایه باز ) جایگزین فرمت PSD ( لایه باز ) رایج [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / دی / ۱۳۹۶   بازدید : 1211   نویسنده : کامبیز راد